آخوندی: اخذ مالیات از خانه های خالی به شهرداری منتقل می شود

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفت: ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد.