آغاز عملیات تقسیم و اختصاص سهام عدالت فوت شدگان به وراث

عملیات تقسیم و اختصاص سهام عدالت مشمولان فوت شده به وراث قانونی این مشمولان از دیروز شنبه 16 تیرماه امسال آغاز شده است.