آمریکا بزرگترین نبرد تجاری تاریخ اقتصاد دنیا را آغاز کرد

پکن- ایرنا- وزارت بازرگانی چین امروز (جمعه) با انتشار بیانیه ای شدید اللحن از آمریکا به عنوان «آغازگر بزرگترین نبرد تجاری تاریخ اقتصاد دنیا» به شدت انتقاد کرد و این کشور را مورد مذمت قرار داد.