اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی پیام نور تهران

تهران- ایرنا- شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پیام نور برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز 14 تیر به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.