ادعای یک پلیس انگلیسی درباره مسمومیت با عامل اعصاب

در ادامه ادعاهای لندن درباره وقوع حملات شیمیایی با گاز اعصاب، یک افسر پلیس بامداد یکشنبه در بیمارستان بستری شد.