اروپا پیشنهاد چین برای ائتلاف تجاری علیه آمریکا را رد کرد

اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی چین را برای ایستادگی با یکدیگر در برابر سیاست های حمایتی تجاری آمریکا رد کرد.