از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه غفلت نکرده‌ایم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه غفلت نکرده است گفت: در آینده موضوع انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می‌شود.