اصلاح قیمت­‌گذاری برق خانگی در زمان اوج بار

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: «با تعیین «الگوی مصرف برق در اوج بار» برای اقلیم‌های مختلف، از مصارف بالاتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ شود و طبق فرمول دقیقی، این جریمه میان مشترکان کم‌مصرف توزیع شود».