اضطراب ترامپ از ضربه نفت به انتخابات کنگره

نیویورک- ایرنا- سیاست های دونالد ترامپ درباره تحریم ایران، کاخ سفید را به مخمصه ای انداخته که نه تنها او را در عرصه بین المللی به دلیل همراهی نکردن کشورها منزوی می سازد بلکه افزایش قیمت نفت، اکثریت جمهوریخواهان در کنگره را هم به خطر انداخته است.