انتقاد به ضرب‌الاجل دوماهه دولت برای تحویل ارز صادراتی

رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به ضرب الاجل دوماهه برای تحویل دادن ارز صادراتی، به مشکلات پیش روی صادرات خرما با توجه به وضعیت ارزی و تصمیماتی که دولت برای ارز صادراتی گرفته، اشاره کرد.