انتقاد سازمان ملل از استرالیا به دلیل بازداشت غیرقانونی و خودسرانه پناه‌جویان

کارگروه بازداشت‌ خودسرانه سازمان ملل به شدت از اقدامات استرالیا در بازداشت مادام‌العمر برخی پناه‌جویان و مهاجران در این کشور انتقاد کرد.