ایران نیازمند ساخت 15هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: هم اینک حدود 17 هزار کیلومتر بزرگراه در سطح کشور وجود دارد و نیاز کشور به ساخت بزرگراه و آزادراه جدید 15 هزار کیلومتر است.