«ایران کوچک» در کارگیل کشمیر+ تصاویر

منطقه کارگیل کشمیر از بدو ورود مانند یک ایران کوچک است از چهارراه امام خمینی(ره) تا مدرسه شهید مطهری همه نشانه‌هایی از علما و بزرگان ایرانی در این منطقه به چشم می‌خورد.