با مهار سوداگران دربازار مسکن، قیمت را سامان خواهیم داد

کارشناسان اقتصادی معتقدند تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی زمین و مسکن (CGT) و اجرای همزمان قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد.