بی توجهی چین و هند به تحریم های ضد ایرانی آمریکا

تهران- ایرنا- بی توجهی چین و هند به تحریم های ضد ایرانی آمریکا، گردهمایی صندوق های مستقل پول جهان برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها و تصمیم دولت جدید مکزیک برای ایجاد استقلال نفتی، مهمترین اخبار حوزه نفت جهان در 24 ساعت گذشته است.