تحریم ها در اجرای پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان تاثیر ندارد

اهواز - ایرنا - نماینده شرکت چینی سپکو که در کنسرسیوم پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان مشارکت دارد، گفت: هیچ مشکلی با توجه به همکاری خوب میان دولت ایران و چین، در اجرای پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان وجود ندارد و مسایلی مانند تحریم ها نیز در این امر تاثیرگذار نخواهد بود.