تخصیص منابع بدون نظارت، زمینه ساز رانت شده است

تهران- ایرنا- رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه تخصیص منابع بدون نظارت، زمینه ساز بروز رانت بوده است، گفت: لازم است نظام بانکی به عنوان توزیع کننده و صاحب منابع نظارت بیشتری بر آن داشته باشد.