ترامپ استعفای مدیر بدنام خود را پذیرفت

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری آمریکا استعفا مدیر اداره حفاظت از محیط زیست این کشور را که به سوء استفاده از اموال دولتی متهم شده بود، پذیرفت.