ترکیه، تخریب منازل فلسطینیان توسط صهیونیست ها را محکوم کرد

آنکاراـ ایرناـ وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای، اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب منازل بدوی فلسطینیان در قدس شرقی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف آن شد.