تشویق مالیاتی برای ساخت مسکن کوچک ‌متراژ

تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت اجتناب از شتاب‌زدگی در ارائه طرح های ساماندهی بازار مسکن تاکید کرد و گفت: سیاست ها و مشوق های مالیاتی برای ساخت مسکن کوچک متراژ تدوین می شود.