جوسازی علیه شترهایی که به فارس نیامدند

شیراز-ایرنا- نمایش کلیپ رمه های شتر و پخش این شایعه در فضای مجازی که این شترها از قطر به استان فارس وارد شده و به سلامت مردم لطمه زده است واکنش مسئولان را برانگیخت و آنها ورود شترها به استان را دروغ دانستند.