حدود 726میلیارد ریال برای زلزله دیدگان کردستان تصویب شد

سنندج - ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان گفت: نخستین مرحله از تخصیص اعتبارات جبران خسارت های آسیب دیدگان زلزله برای این استان به میزان 725 میلیارد و 585 میلیون ریال تسهیلات از سوی هیات وزیران تصویب شده است.