حل مشکلات ارزی کشور با شفاف سازی آغاز می‌شود

ایجاد انواع و اقسام مشکلات اقتصادی برای کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر و ابهامات بر سر واگذاری ارز و سکه سرانجام رهبر انقلاب را هم وارد ماجرا کرد تا ایشان به رئیس‌جمهور دستور دهند که ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.