دنبال وعده‌های مبهم نیستیم و از اعضای برجام، انتظار تعهدات قابل اجرا داریم

محمد جواد ظریف در اظهارنظری توئیتری گفته که او در نشست روز جمعه وین دستور کار مشخصی داد: دریافت تعهدات قابل اجرا از سوی طرف‌های باقی مانده در برجام برای تضمین منافع ایران.