دور جدید خرید سهام «آکنتور» در خارج از ساعت معاملات

معاونت بازار بورس اعلام کرد، دور جدید خرید سهام کنتورسازی خارج از ساعت معاملات انجام و قیمت خرید هر سهم 21 هزار و 75 ریال بوده و نوع سفارش فروش از نظر اعتبار زمانی سفارش بدون محدودیت زمانی است.