دولت نظریه دیدگاه توسعه وابسته را به نام اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کند

یک استاد اقتصاد گفت: آنچه امروز در اقتصاد بر سر ما می‌آید، ناشی از تئوری اقتصادی یعنی نظریه «توسعه وابسته» است که آقای روحانی و دوستان وی به آن اعتقاد دارند و اسم آن را هم به «اقتصاد مقاومتی» تغییر داده‌اند!.