سند ایجاد ظرفیت اینترنت اشیا کشور در حال تدوین است

نوشهر- ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که سند ایجاد ظرفیت اینترنت اشیا در کشور درحال تدوین است و با اجرایی شدن آن ، فاز جدیدی از سرمایه گذاری مبتنی بر دانش بومی انجام خواهد شد.