شکار ابزار مدیریت حفاظت محیط زیست است

تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر پایه نتایج سرشماری حیات وحش از سال 1394 تا 1396، هر سال 10 تا 12 درصد به گونه های علفخوار در کشور اضافه شد و از این رو، صدور مجوز شکار ابزاری برای حفاظت از محیط زیست محسوب می شود.