عدم پذیرش اختلاف وزن کالا در سامانه جامع حقوق صاحب کالا را تضییع می‌کند + نامه

انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران خواستار رسیدگی به رویه جدید سامانه جامع گمرک در عدم قبول اختلاف بیش از ۳۰ درصدی بین وزن خالص و ناخالص اقلام اظهارنامه‌‌های وارداتی شدند.