عربستان، کویت و امارات به تعهدات خود در اوپک پای‌بند نیستند

کارشناس بین‌المللی انرژی سنگاپوری معتقد است، عربستان به دنبال افزایش سهم خود در بازار انرژی است، به همین دلیل کمترین توجهات را به سهم خود در اوپک دارد و این سیاست موجب شده تا بازار مناسبی را برای نفت خام در آسیا به دست آورد.