فهرست نمایندگان مخالفان سوری به سازمان ملل ارائه شد

آنکارا- ایرنا- حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از ارائه فهرست نمایندگان مخالفان سوری به نماینده سازمان ملل برای شرکت در کمیته قانون اساسی سوریه خبر داد.