قرارداد پروژه آبرسانی به شمال شرق خوزستان امضا شد

اهواز - ایرنا - قرارداد اجرای پروژه آبرسانی به مناطق شمال شرق خوزستان از طریق کنسرسیوم میان شرکت های ایرانی و چینی روز پنجشنبه در استانداری خوزستان امضا شد.