محکومیت «نواز شریف» و مشکلات حزب مسلم لیگ در آستانه انتخابات

کمتر از 3 هفته به آغاز انتخابات پارلمانی پاکستان باقی مانده اما با توجه به اینکه دادگاه، «نواز شریف» را محکوم کرده حزب مسلم لیگ دچار مشکلات زیادی شده و حزب تحریک انصاف در موقعیت بهتری قرار دارد.