مدیریت بهینه انرژی و کاهش ۳۰ درصدی هزینه آب و برق در سال جاری

وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای به وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه، برنامه کاهش هزینه اداری و پشتیبانی آنها را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.