معاون وزیر صنعت: وحدت، نیاز اساسی برای مقابله با تحریم هاست

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رییس جمهوری آمریکا نمی تواند اهداف شوم خود را در ایران پیاده کند، مگر آنکه شرایط آن در کشور فراهم باشد و پیش زمینه مبارزه با آن، وحدت جامعه است.