منابع ارزی ما، نیازهای متعارف کشور را تأمین می‌کند

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر، منابع ارزی ما، نیازهای متعارف کشور را تأمین می کند ولی اگر قرار باشد هر کس ریال خود را به دلار تبدیل کند، طبیعی است که قیمت آن افزایش یابد.