نخستین نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه برجام بدون آمریکا ۱۳:۳۰ در وین

نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه بدون آمریکا ۱۳:۳۰ امروز جمعه در وین برگزار می شود.