نفوذ 35 کیلومتری نظامیان ترکیه به کوهستان قندیل در شمال عراق

نظامیان ترکیه در جریان عملیات ضد تروریستی علیه پ.ک.ک در شمال عراق، 35 کیلومتر به کوهستان قندیل نفوذ کرده و چند پایگاه‌ موقت در این منطقه ایجاد کردند.