همراهی مردم؛ پیش شرط مقابله با تحریم های اقتصادی

تهران- ایرنا- اعتماد عمومی و همراهی مردم با سیاست های اقتصادی کشور برای مقابله با تحریم ها- آن هم در شرایطی که به گفته رهبر معظم انقلاب «فشارهای اقتصادی، توطئه اصلی امروز دشمن است»- راه حل مشکلات کنونی و آتی است.