وام ضروری بازنشسته ها 5 میلیون تومان می شود

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: میزان وام ضروری بازنشستگان از شهریورماه امسال از چهار میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش خواهد یافت.