واکنش منفی شرکت ملی نفت به پیشنهاد معاون اول برای مقابله با تحریم نفتی

اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره عرضه نفت خام صادراتی در بورس انرژی برای مقابله با تحریم های آمریکا، بازتاب وسیعی داشته ولی با واکنش منفی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و برخی رسانه‌های حامی دولت مواجه شده است.