پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 15 تیر

اروپایی‌ها تعهداتشان را عملی نکنند، اقدام می‌کنیم و انتقال ۳۰ درصد نفت جهان از راه دریا در دستان ایران؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.