کانادا برنده دعوای حقوقی با آمریکا شد

تهران- ایرنا- سازمان تجارت جهانی در یک دعوای حقوقی میان کانادا و آمریکا درباره جریمه اتاوا توسط واشنگتن به دلیل پرداخت یارانه به شرکت های کاغذسازی، رای به نفع اتاوا داد.