کانون مشاوران بانکی عضو انجمن جهانی آژانسهای سرمایه گذاری شد

تهران- ایرنا- نائب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران از عضویت این نهاد در انجمن جهانی آژانس های توسعه سرمایه گذاری (WAIPA) خبر داد و گفت: با این کار می توان سرمایه گذاران خارجی را با وجود همه محدودیت های ناشی از تحریم به حضور در ایران ترغیب کرد.