گمانه زنی‌ها درباره همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) با ایران

اتحادیه اروپا در شرایطی از بانک سرمایه‌گذاری اروپا خواسته است به عنوان بخشی از بسته پیشنهادی این اتحادیه با ایران وارد عمل شود که این بانک یک بار این درخواست را رد کرده بود.