۹ فرمان آخوندی برای تعادل بازار مسکن/از راه‌اندازی بازارگاه تا گرفتن مالیات خانه‌های خالی

بی‌ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شد تا آخوندی وزیر راه و شهرسازی از تدوین اولیه راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن رونمایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را بر عهده شهرداریها قرار دهد.