28 تبعه خارجی در ترکیه به اتهام ارتباط با داعش دستگیر شدند

آنکاراـ ایرناـ رسانه های ترکیه اعلام کردند که 28 تبعه خارجی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش در شهر استانبول ترکیه دستگیر شدند.